روش های ارسال بار به سراسر کشور

ارسال توسط باربری و ترمینال

مدت زمان تقریبی 1 الی 3 روز برای تحویل بار

 

ارسال بار توسط تیپاکس

مدت زمان تقریبی 1 الی 3 روزه برای تحویل بار

 

ارسال بار توسط پست پیشتاز

مدت زمان تقریبی 1 الی 3 روزه برای تحویل بار

 

ارسال بار توسط پست هوایی

مدت زمان تقریبی 1  روزه برای تحویل بار