هپس

هپس HEPES که به صورت معمول به صورت پودر سفید رنگ با خلوص بالا است به صورت گسترده ای در کشت سلولی کاربرد دارد.
 
در کشت سلولی، سلول تحت شرایط کنترل شده ای در بیرون از محیط طبیعی شان رشد داده می شوند. این محیط که به آن محیط کشت می گویند لازم است تا pH بافر، فشار اُسمزی و دمای تعیین شده ای داشته باشد.
 
در این محیط کشت، ثابت تفکیک آب Dissociation constant of water با تغییرات دما تغییر می کند. اما معمولا ثابت تفکیک pK بافرها با تغییر دما ثابت می ماند. هپس در این میان مانند آب با کاهش دما، تفکیکش کاهش پیدا می کند، اما هپس یک ترکیب بافری تاثیر گذارتر برای تنظیم کارکرد آنزیم در دمای پایین تر است و از این رو کاربرد مهمی در محیط کشت و شرایط کنترل شده دارد. 

هپس در کشت سلولی معمولا با غلظت 25 میلی مولار استفاده می شود.
 
شما می توانید هپس HEPES از شرکت بایوکم فرانسه مطابق با گرید بیوشیمی و تضمین بهترین قیمت را هم اکنون از طریقسفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایت خریداری نمایید.

برای دیدن مشخصات مواد تشکیل دهنده، تاریخ تولید، انقضا و جزئیات بیشتر می توانید برگه آنالیز این ماده را دانلود و مشاهده نمایید.

 

 
min 99%
Assay
for Biochemistry
Grade
25gr Pack
C8H18N2O4S Formula
7365-45-9
 C.A.S Number