گلایسین

گلایسین یا گلیسین، یکی از بیست اسید آمینه اصلی است که پروتئین را می سازد. گلایسین با گرید آزمایشگاهی بیشتر در آزمایش های بیوشیمی استفاده می شود. گلایسین را می توان قطبی و آب دوست دانست. شکل ظاهری آن به صورت کریستال های بسیار ریز سفید رنگ و بی بو است.
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  

 
گلایسین به طور گسترده در آزمایش های بیوشیمی همچون SDS-PAGE که در آن ماکرومولکول هایی همچون پروتئین ها و اسید های نوکلئیک جدا سازی می شوند استفاده می شود. همچنین از آن در آزمایش های وسترن بلاتینگ که برای تشخیص و آنالیز پروتئین ها کاربرد دارد استفاده می شود.
 
شما می توانید گلایسین Glycine از شرکت بایوکم فرانسه با گرید بیوشیمی و خلوص 98.5 درصد را هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایت خریداری نمایید.

 

 
98.52  (%) Assay min
For Biochemistry
Grade
500gr Pack
75.05
Mass weight
56-40-6
 C.A.S Number