دی سوربیتول D-Sorbitol for microbiology

دی سوربیتول یک قند دارای گروه عاملی الکلی است که معمولا آنرا جایگزین قند نیز می دانند. دی سوربیتول معمولا از طریق سنتز گلوکز به دست می آید. 
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  


دی سوربیتول در صنعت به عنوان یک جایگزین قند کاربرد زیادی دارد. در نظر داشته باشید محصول ارائه شده در این صفحهبه هیچ عنوان خوراکی نیست و به صورت پودر شیمیایی بوده و مخصوص آزمایش های میکروبیولوژی و استفاده در آزمایشگاه های استاندارد و دانشگاهی است.
 
شما می توانید دی سوربیتول D-Sorbitol با خلوص بالای 99 درصد از شرکت بایوکم فرانسه مطابق با گرید میکروبیولوژی و تضمین بهترین قیمت را هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایت خریداری نمایید.
 
Min 99
%Assay
Microbiology
Grade
250gr Pack
C6H14O6
Formula
50-70-4
 C.A.S Number