سولفات آمونیوم آهن 3

"سولفات آمونیوم آهن III" یا با نام کامل آن "آمونیوم آیرون 3 سولفات 12 آبه" که به صورت پودر کریستالی بنفش کم رنگ و بی بو می باشد.
 
 
شما می توانید "سولفات آمونیوم آهن III دوازده آبه" - "Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate" با خلوص بالای 98 درصد از شرکت بایوکم فرانسه مطابق با گرید آزمایشگاهی را هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایتخریداری نمایید.

 

 
98-101  (%) Assay 
Laboratory Reagent
Grade
500gr Pack
482.18g/mol
Mass weight
NH4FeS2O8.12H2O
Formula