آمونیوم متا وانادات مرک کد 101226

آمونیوم متا وانادات مرک آلمان 1 کیلوگرمی کد 101226

 

اسامی دیگر : آمونیوم منو وانادات مرک | آمونیوم وانادات | آمونیوم منووادات

قابل استفاده در تمامی آزمایشگاه های کیفی و تحقیقاتی

فرمول شیمیایی : H₄NO₃V

گرید : Reag. Ph Eur

جرم مولی : 116.97 g/mol