محلول بافر 11 مرک آلمان کد 109462

MerckBuffer solution pH 11 , 109462, 1 L
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (20°C) Certipur
 
pH value: 11.0 (H₂O, 25 °C)