مونو پتاسیم فسفات ساندیا (Mono potassium Phosphate )

 

مونو پتاسیم فسفات ساندیا (Mono potassium Phosphate )

 

  کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

  درصد خلوص: 99% و محلول در آب

مونو پتاسیم فسفات چیست؟

فرمول شیمیایی مونوپتاسیم فسفات KH2 PO4  و به صورت پودر سفید رنگ و بدون بو می باشد. مونو پتاسیم فسفات حاوی فسفر ، پتاس می باشد در آب به راحتی حل می شود.  از این ماده به عنوان کود در کشاورزی استفاده می شود. این ماده بهترین منبع تامین فسفر و پتاسیم خاک می باشد. مونوپتاسیم برای افزایش کیفیت رنگ و طعم میوه به کار می رود. همچنین برای بهبود رشد گیاه و یکنواختی شکوفه ها می شود. ترکیبات فسفر دار pH خاک را اسیدی حدود 5/4  می کند و این باعث می شود افت کش ها موثر تر واقع شوند.

 کاربرد های مونو پتاسیم فسفات :

این ماده در صنعت کشاورزی به عنوان کود شیمیایی استفاده می شود. همچنین از مونوپتاسیم فسفات برای تنظیم سطحpH و نیز به عنوان مکمل غذایی و به عنوان قارچ کش استفاده می شد. از مونوپتاسیم در تولید نوشابه انرژی زا ، صنایع نساجی استفاده می شود.