پلی آلومینیوم کلراید(PAC)

      فرمول شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید: AL2(OH)nCI6

نام تجاری پلی آلومینیوم کلراید: PAC

شکل ظاهری : پودر زرد رنگ

پلی آلومینیوم کلراید چیست؟

در بین منعقد کننده ها ی ( کواگولانت) مختلفی که وجود دارد، پلی آلومینیم کلراید (PAC) یک منعقد کننده پلیمری- معدنی است که در سال های اخیر به سرعت گسترش یافته و در طیف وسیعی از فرآیندهای تصفیه آب آشامیدنی، فاضلاب و پساب های صنعتی کاربرد دارد. پلی آلومینیم کلراید (PAC) در صنایع تصفیه آب به عنوان کواگولانت کلوئیدهای آلی و معدنی به منظور ته نشینی کلوئیدها و ذرات معلق، مواد آلی، یون­های فلزی، فسفات، فلزات سمی و مواد رنگی و … استفاده می شود. آلومینیم پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی را برهم می زند و منجر به تشکیل توده های بزرگتری از ذرات می شود که با ته نشینی، غوطه ورسازی و/ یا فیلتر کردن از سیستم خارج می شوند. 

 کاربرد پلی آلومینیوم کلراید:

پلی الومینیوم کلراید PAC در تصفیه آب آشامیدنی ،تصفیه فاضلاب شهری ، فاضلاب شهری ، کشاورزی ، پساب های صنعتی استفاده می شود.

مزیتهای استفاده از پلی آلومینیوم کلراید :

با محدوده دمایی مختلف و نواحی مختلف سازگاری دارد.
می تواند در طیف وسیعی از pH (از 5 تا 9) استفاده شود و پس از فرایند، مقدار pH و خاصیت بازی را کاهش می دهد.
کاهش چشمگیر حجم لجن و افزایش تراکم و چگالی لجن
تشکیل floc با استفاده از PAC بسیار سریع است. بنابراین، در مواردی که تشکیل سریع تر floc موردنیاز باشد، PAC نسبت به سایر لخته سازها برتری دارد.
عملکرد فوق العاده حتی در دماهای پایین و آب سرد
از خوردگی کمتر، خاصیت بازی بیشتر، استفاده آسان تر و طولانی مدت بدون گرفتگی برخوردار است.
در شرایط مشابه، مقدار موردنیاز از PAC برای تصفیه نسبت به سایر لخته سازها بسیار کمتر است.
عملکرد آن در آب با دمای پایین، کدورت پایین و آلوده به مواد آلی سنگین بسیار بهتر از سایر لخته سازها می باشد.
کاهش قابل توجه مقدار آلومینیم باقیمانده در آب تصفیه شده به حدود mg/L 0/05-0/01
هزینه تصفیه را نسبت به سایر لخته سازها بین % 80-20 کاهش می دهد.
بهبود عملکرد فیلتر
مقدار کلرید در آب تصفیه شده بسیار کمتر است که TDS آب تصفیه شده نسبت به تصفیه با سایر لخته سازها کمتر خواهد بود.
اگرچه PAC نسبت به لخته سازهایی مانند alum گران­تر است، ولی با توجه به اینکه مقدار مصرفی موردنیاز از آن در شرایط یکسان کمتر است و همچنین به مقادیر کمتری از قلیاساز پیش و پس از تصفیه نیاز دارد، درنهایت مقرون بصرفه خواهد بود. 

روش مصرف پلی آلومینیوم کلراید:

PAC پلی آلومینیوم کلراید  باید پس از رقیق سازی استفاده شود، غلظت آن باید حدود % 20-2 وزنی باشد.
مقدار مصرف معمول آن بین 15-1 گرم در هر تن است و مقدار مصرف دقیق آن بر حسب مورد با مطالعه و آنالیز تعیین می شود.
در آب سرد و محیط قلیایی تر، نتایج بهتری را به دست می دهد.
پلی آلومینیوم کلراید  نباید با سایر مواد شیمیایی ترکیب شود.
مدت زمان انقضای پلی آلومینیوم کلراید PAC در محیط خشک و خنک، 2 سال است.
محلول پلی آلومینیوم کلراید خورنده بوده و بیشتر فلزات در برابر آن مقاوم نمی باشند.