انواع گرید مواد آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی متنوعی با گرید مواد آزمایشگاهی مختلف و کاربرد های گوناگون ارائه می شوند که به صورت ذیل خلاصه شده اند:

 

این حصولات برای اعمال غیر مهم آزمایشگاهی شستشو و حل کردن مناسب هستند ویا به عنوان مواد خام در اعمال تولید به کار گرفته میشوند.

معرف های سنتز(synthesis reagents)

معرف های سنتزی معرف هایی هستند که برای سنتز آلی و کاربرد های آماده سازی مناسب هستند.

گرید فوق خالص(Extra pure grade)

این گرید کیفی مرتبط با محصولاتی است مه برای گرید های نیمه کمی یا کیفی مناسب هستند. این مواد شیمیایی آزمایشگاهی برای کارهای متداول آزمایشگاهی مناسب هستند و در اکثر موارد با اکثر استانداردهای BP,USP,Pharmacopeia و غیره همخوانی دارن

گرید Pharmacopoeia

محصولات و محلولهایی که با پیش نیازهای لازم برای خالص بودن محصولات شیمیایی  پذیرفته شده در حوزه دارویی همخوانی دارند.

برای اهداف تحلیلی(for analytical purposes)

برای کاربرد های تحلیلی، کنترل کیفی و تحقیقات

گرید محیط گشت سلولی (Cell culture grade)

معرف های محیط کشت سلولی شامل محیط کشت سلولی، آماده سازی های آزمایشگاهی، عصاره های زیستی، معرف های استریل و گزینشی و چندین کاربرد میشود.

معرف تضمین شده(GR)
معرف ایده آل برای اهذاف آزمایشگاهی

معرف ACS
معرف هایی که با ویژگی های جامعه مواد شیمیایی آمریکا همخوانی دارند

گرید فوقالعاده خالص(ultrapure grade)

این مواد در آنالیز رد پای مواد معدنی استفاده میشوند که در آنها میزان ناخالصی ها باید در حد ppt و ppb باشند.

معرف HPLC

طیف محصولی که به شکل خاصی برای کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ساخته شده است. در این طیف کیفیت های متفاوتی موجود هستند. بسته به اینکه برای کروماتوگرافی تهیه ای یا تحلیلی در حالت گرادیان یاisocratic یکی از روش های کروماتوگرافی که فاز متحرکی را در بر می گیرد که ترکیب آن یکنواخت و ثابت نگه داشته میشود به کار گرفته میشوند.

گریدFCC/غذایی

محصولات باید ا قابلیت های مشخص شده در بحث دوام وحد ناخالصی حداکثر تعیین شده توسط مرجع food chemicals همخوانی داشته باشند

معرف های زیست مولکولی(Molecular biology reagents)

این مواد شیمیایی آزمایشگاهی به شکل خاصی کنترل میشوند تا تضمینی برای عدم وجود آنزیم هایی باشند که می توانند  در عمل آنالیز و شفافیت مناسب برای تکنیک های آشکار سازی استفاده شده در زیست مولکولی اختلال ایجاد کنند.

گرید بیوشیمی/بیوتکنولوژی(bitech/ Biochemistry grade)

معرف های بسیار خالص مناسب برای آنالیز و تحقیقات بیوشیمی، پارامترهای مهمی که در اینجا نقش ایفا میکنند عبارتند از عدم وجود بازدارنده ها نظیر مقادیر کم فلزات سنگین و همچنین تست های به خصوص  بیوشیمیایی برای آنزیم ها کوآنزیم ها و سوبسترای آنزیم ها.

گرید میکروبیولوژی(microbiology grade)

صدها محصول میکروبیولوژیکی با تعدادی معرف مکمل محیط رشد بدون آب و سایر سیستم های دستی در طیف آن عرضه می شود

گرید اسپکتروسکوپی

و

.

.

طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص

برای تکذیب هر گونه امر مردودی  بین استاندارد ها مقیاسی که اینجا استفاده خواهد شد از بیشترین خلوص تا کمترین حلوص خواهد بود:

گرید تحلیلی: خلوص استثنائی  تقریبا نزدیک به بیشتر از 99 درصد

گرید آزمایشگاهی:بسیار خالص نزدیک به بیشتر از 97 درصد

گرید عمومی: درجات مختلف خلوص بسته به نوع استاندارد

گرید صنعتی: ناخالص بیشتر از 90 درصد